اکثر شما هنگام برقراری تماس با سازمان ها و شرکت هایی پیام زیر یا پیام مشابه آن را شنیده اید:
” برای بهبود کیفیت پاسخگویی کلیه مکالمات شما با همکاران ما ضبط میگردد. ”
سیستم پاسخگوی پاناسونیک بصورت مستقل یا وابسته به دستگاه سانترال نصب و راه اندازی میشود.
سیستم پاسخگوی پاناسونیک امکانات مختلفی را برای شما فراهم میکند از قبیل:

  • پخش پیغام صوتی برای تماس گیرنده
  • ضبط مکالمه
  • ذخیر پیام تماس گیرنده در صندوق صوتی
  • ویس میل
  • میل باکس
نیاز به کمک دارید؟ کلیک کنید